Eva De Groote is maker, moderator en facilitator.
Ze focust op kunst en samenleving, duurzame systemen en persoonlijke revoluties.

Duurzame systemen

‘We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk,’ zegt professor transitiekunde Jan Rotmans en zo’n fase brengt grote maatschappelijke verschuivingen en economische disrupties met zich mee. Hét bijzondere aan dit moment in de tijd, zo zegt hij, is dat de economische en de maatschappelijke veranderingen op elkaar ingrijpen en elkaar versterken, en dat daarbij alle stakeholders transformeren. Een gezond systeem is een duurzaam systeem, een systeem dat volhoudbaar is. Dat is waar we volgens mij op alle mogelijke fronten moeten aan bouwen.